لغزیدن دندان دیابت بیماری مطالعه

لغزیدن: دندان دیابت بیماری مطالعه بیماران دیابتی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات همه باید ظرفیت نقد داشته باشند / سلطانی فر

وزیر ورزش و جوانان در جمع روسای فدراسیون های ورزشی گفت : ظرفیت نقد در نزد همه بایستی وجود داشته باشد.

همه باید ظرفیت نقد داشته باشند / سلطانی فر

سلطانی فر: همه باید ظرفیت نقد داشته باشند

عبارات مهم : جوانان

وزیر ورزش و جوانان در جمع روسای فدراسیون های ورزشی گفت : ظرفیت نقد در نزد همه بایستی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان پاسخگویی مردم ، مجلس و دولت است و این رویه و روحیه پاسخگویی در نزد همه روسای فدراسیون ها به وزارت و در واقع به مردم بایستی وجود داشته باشد. استقلال فدراسیون ها محترم است و من تلاش می کنم پر رنگتر شود ولی این عنوان به معنای آزاد بودن از پاسخگویی در قبال اعمال و هزینه کردهای سرمایه کشور نیستند.

همه باید ظرفیت نقد داشته باشند / سلطانی فر

وی افزود: وزارتخانه در قبال فدراسیون ها نقش تدارکاتچی ندارد وظیفه ما این نیست فقط پول بیاوریم و نظارتی نداشته باشیم ، شخصیت فدراسیون ها در داخل شخصیت حقوقی وزارت ورزش و جوانان و در واقع حاکمیت و نظام معنا پیدا می کند.

سلطانی فر ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان وظیفه قانونی و جدی و روشن دارد و وزارتخانه یک دستگاه تخصصی و قانونی است و نقش نظارتی و حاکمیتی دارد.

وزیر ورزش و جوانان در جمع روسای فدراسیون های ورزشی گفت : ظرفیت نقد در نزد همه بایستی وجود داشته باشد.

واژه های کلیدی: جوانان | مسعود سلطانی فر | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs