لغزیدن دندان دیابت بیماری مطالعه

لغزیدن: دندان دیابت بیماری مطالعه بیماران دیابتی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی اثرات مخرب دیابت بر دندان ها

دیابت با عوض کردن در میکروبیوم دهان احتمال بروز التهاب در اطراف بافت دندان ها را زیاد کردن می دهد. 

اثرات مخرب دیابت بر دندان ها

اثرات مخرب دیابت بر دندان ها

عبارات مهم : دندان

دیابت با عوض کردن در میکروبیوم دهان احتمال بروز التهاب در اطراف بافت دندان ها را زیاد کردن می دهد.

به گزارش مهر، مطالعه تازه محققان دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهد میکروبیوم دهان تحت تاثیر دیابت بوده و با عوض کردن در آن موجب زیاد کردن بیماری زایی می شود.

اثرات مخرب دیابت بر دندان ها

این تحقیق نه تنها نشان داد که میکروبیوم دهانی موش های مبتلا به دیابت عوض کردن کرد بلکه این عوض کردن مرتبط با زیاد کردن التهاب و از بین رفتن استخوان بود.

دانا گریوز، محقق ارشد این مطالعه، در این باره می گوید: «ما در این مطالعه با تعیین میکروبیوم دهان موش های دیابتی شروع کرده و آنها را با موش های سالم مقایسه کردیم. ما دریافتیم میکروبیوم دهان موش های دیابتی متفاوت از موش های سالم بود.»

دیابت با عوض کردن در میکروبیوم دهان احتمال بروز التهاب در اطراف بافت دندان ها را زیاد کردن می دهد. 

همچنین به گفته گریوز، موش های دیابتی دارای پرسشها بافت دندانی از جمله از بین رفتن استخوان های محافظ دندان ها بودند و میزان IL-۱۷شان زیاد کردن یافته بود. زیاد کردن IL-۱۷ که مولکول مهمی در تصویر العمل ایمنی و التهاب است با بیماری های بافت دندان مرتبط است.

محققان تاکید می کنند بیماران دیابتی می توانند با حفظ بهداشت دهان، از بروز این پرسشها دندانی پیشگیری نمایند.

واژه های کلیدی: دندان | دیابت | بیماری | مطالعه | بیماران دیابتی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs